Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thạnh Mỹ

Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
022353840357
qnm-namgiang-thcsthanhmy@edu.viettel.vn